กกร.ชี้กนง.คงดอกเบี้ยสวนทางนักลงทุน-เศรษฐกิจ

นายทวีปิยะพัฒนา รองประธานอวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงนโยบายการเงินที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50%  ซึ่งสวนทางกับความต้องการของนักลงทุนและภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว  และไม่มีแรงการสนับสนุนการลงทุน  โดยท่าทีของเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง

โดยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ คิดว่าทางการคงจะมีข้อมูลเชิงลึกและมีข้อเสนอแนะที่ดีต่อภาพรวมการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมองถึงอัตราเงินเฟ้อค่าเงินในทุก ๆด้าน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถเลี่ยงได้โดยฝั่งเอกชนจะพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมกกร.สนับสนุนการดำเนินมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพราะเล็งเห็นว่าเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้หนี้ให้กับประชาชนได้จริง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และยั่งยืน โดยขอให้ ธปท.ประเมินผลกระทบของมาตรการต่อการเข้าถึงสินเชื่อ เนื่องจากบางส่วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ.