กรุงไทย–แอกซ่า มอบถังคัดแยกขยะขนาด “Save Me, Free Waste” ให้ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม พัทยา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำด้านบริษัทฯ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer นำโดย นางสาว สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร  มอบถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรม Save Me, Free Waste ให้แก่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา โดยมีคุณญฐาสุดา พลราชม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ  เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรม Save Me, Free Waste เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จาก แคมเปญ “#WeCommitToClimateSS2” ที่สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยกันเก็บขยะตามชายหาด แม่น้ำลำคลอง รวมถึงขยะจากที่ต่างๆ พร้อมถ่ายภาพและนำมาคอมเม้นท์ในโพสต์กิจกรรม โดยทุก 1 ไลก์ 1 แชร์โพสต์กิจกรรม จะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อถังขยะและติดตั้งตามชายหาด มูลค่ารวมสูงสุด 30,000 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจ สิ่งแวดล้อม #WeCommitToClimate

ส่วนผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ จากแคมเปญ“#WeCommitToClimateSS2” สามารถเข้าร่วมได้ที่ Facebook: Hearts in action volunteers และ Facebook: Taophiangphor ทุกความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพราะแค่คุณปรับ โลกก็เปลี่ยนมาสร้างโลกให้ดีขึ้นไปด้วยกัน