กองทุนน้ำมันฯตรึงราคาดีเซล30บ./ลิตรต่ออีก3เดือน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. เห็นชอบให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ ให้อยู่ที่ 30บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่ 1 ม.ค.– 31 มี.ค 2567 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธ.ค.2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรึงค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ภายหลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2566

ส่วนการดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษา เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธ.ค.2566 ติดลบ 78,594 ล้านบาท แบ่งเป็น ในส่วนน้ำมันติดลบ 32,476 ล้านบาท ก๊าซ LPG ติดลบ 46,118 ล้านบาท.