ครม.กลับลำขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2บาท/กก.หวั่นขาดตลาด

นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ขึ้น 2 บาทต่อกิโลกรัม ตามต้นทุนที่ได้มีการหารือมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ส่งผลให้ราคาหน้าโรงงานที่กำหนดไว้ที่ กก. ละ 19 บาท เพิ่มเป็น 21 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 20 บาท เป็น 22 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และราคาขายปลีก กก.ละ 24 บาท เป็น 26 บาท

ส่วนกรณีอีก 2 บาท ที่ขอขึ้นใช้ในกองทุนดูแลสิ่งแวดล้อม ตรงนี้ยังไม่ให้ปรับขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกันว่าเรื่องนี้ เพราะไม่ควรโยนให้ผู้บริโภครับผิดชอบ ต้องดูว่ามีความเกี่ยวพันกับใคร และมีช่องทางใดบ้าง ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ยังไม่อนุมัติ

“ต้องแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้าเพื่อให้เกษตรกรไม่เดือดร้อน ขณะเดียวกันต้องควบคุมราคาน้ำตาลด้วย ส่วนอนาคตหากจะมีการปรับอะไรค่อยว่ากัน ตอนนี้แก้ปัญหาความฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาประชาชนก่อน”

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากที่มีกระแสข่าวอาจขาดตลาด จึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ได้เชิญโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง มาหารือโดย สอน ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ และขอความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลในการดูแลปริมาณน้ำตาลทราย เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับผลกระทบ.