ครม.ช่วยชาวนาอุ้มราคาข้าวหอมมะลิตันละ12,000บาท

 นายชัย วัชรงค์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ ช่วยเหลือชาวนาปีการผลิตข้าว ปี 66/67โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ ช่วงนี้ที่มีปัญหาที่ผลผลิตออกมาจำนวนมากในเดือนพฤศจิกายน ในเขตและนอกเขต 95,000 ไร่ แม้ว่าขณะนี้ราคาตลาด 14,800- 15,000 บาท ซึ่งเป็นข้าวเปลือกแห้ง แต่ตามความเป็นจริง เก็บเกี่ยวมาขายความชื้น 25% ราคาซื้อต่ำกว่าราคาที่ควรจะขายได้เหลือแค่ 11,000 บาท ต่อตัน

โดยรัฐจะแทรกแซง โดยให้เกษตรกรที่มียุ้งฉางให้เก็บข้าวเปลือกไว้ก่อน หากราคายังถูก ซึ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 25% รัฐบาลให้สินเชื่อ คือ ราคาขายตันละ 12,000 บาท รวมทั้งให้ค่าเก็บรักษา คุณภาพในช่วง 5 เดือนให้ตันละ 1,500 บาท แต่หากเกษตรกรเก็บเองจะให้เป็น 13,500 บาท แต่หากต้องไปฝากให้กับสถาบันเกษตรต่าง ๆ รัฐบาลจะให้ชาวนา 500 บาทและให้สถานที่เก็บ 1,000 บาท โดยมีเป้าหมาย 3 ล้านตัน
นอกจากนี้ โครงการที่ 2 จะให้สินเชื่อโดยให้สถาบันทางการเกษตร ซื้อราคานำร่องข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,200 บาทโดยเวลาขายได้แล้ว หากได้กำไรจะแบ่งกำไรให้ชาวนาอีกตันละ 300 บาทจำนวน 1 ล้านตัน ทำให้ชาวนาได้ 12,000บาท และได้อีก 300 บาท รวม 10,600 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อ 44,437 ล้านบาท โดย .