ครม.อนุมัติให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม คงราคาขายปลีกเดิม

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ ให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ โดยจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ในฐานะที่กำกับดูแลดูแลสำนักงานอ้อยและน้ำตาล(สอน.) ก็น้อมรับมติ ครม. โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงอุตฯ ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจาการที่ควบคุมการขึ้นราคาในครั้งนี้ โดยกระทรวงอุตฯ จะกลับไปทำข้อเสนอให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยมาเสนอ ครม. รวมทั้งเรื่อการนำเงินที่ส่งกองทุนเพื่อลดการเผาอ้อย เพื่อลดค่า PM 2.5 ด้วย ว่าจะคงใช้จำนวนเงินที่ 2 บาทต่อ กก.ได้หรือไม่ หรือว่าต้องมีการทบทวนตัวเลขนี้ใหม่

สำหรับประกาศปรับราคาน้ำตาลของ สอน.ที่มีผลไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงาน จาก กก.19 บาทเป็น 23 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิม 20 บาท เป็น 24 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวเพิ่มจาก 23 บาท เป็น 28 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก  กก.24 บาท เป็น 29 บาท แต่หลังจากที่ ครม.มีมตินี้ออกมา จะให้กลับไปใช้ราคาเดิม.