คลังดันกองทุนTESG ออมหุ้นระยะยาว จูงใจลดภาษี30% ขายธ.ค.นี้

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังหารือร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมออกกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund หรือ TESG เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว และมีเป้าหมายในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG หรือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงการลงทุนในตราสารหนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน TESG สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยใช้ระยะเวลาการลงทุน 8 ปีเต็มโดยเริ่มเปิดให้ลงทุนเดือนธ.ค.นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการลดหย่อนภาษีในเดือนมี.ค.2567 นี้ และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ จากนั้นจะให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการในการออกหลักเกณฑ์ต่อไป.