คลังประกาศเกณฑ์ขอใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง เปิดเผยถึงการจัดตั้ง ธนาคารไร้สาขา(Virtual Bank) ว่า ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการขอและการออกใบอนุญาต ธนาคารไร้สาขา เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงิน เร่งเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและก้าวสู่ฮับการเงินอาเซียน โดยเน้นบริการทางการเงินแก่ ผู้ไม่มีรายได้ประจำ และ SMEs กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการการเงินและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน กลุ่มเข้าไม่ถึงสินเชื่อและกลุ่มเป็นหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวไม่จำกัดใบอนุญาต เนื่องจากต้องการเปิดกว้างแก่ผู้มีศักยภาพและผ่านคุณสมบัติ และอยู่ภายใต้กำกับดูแลโดย ธปท. ซึ่งจะพิจารณาใบอนุญาตในจำนวนที่จะกระตุ้นการแข่งขัน และไม่เสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน

โดยคลังและ ธปท.จะร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 9 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการยื่นคำขอ ต้องจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด และเปิดบริการใน 1 ปี ซึ่งผู้ขอต้องตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ในระยะแรก และไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท ในระยะปกติ สามารถเป็นบริษัทร่วมทุน  เพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ทั้งนี้ธนาคารไร้สาขา แต่จะไม่ใช้ระบบเงินฝากสินเชื่ทางออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งกับสถาบันการเงินอื่นทั้งในและต่างประเทศ.