คลังลดภาษีดีเซล1บาท/ลิตรตรึงราคาต่ออีก3เดือน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.- 19 เม.ย. 2567  โดยรัฐสูญเสียรายได้ 6 พันล้านบาท เป็นนโยบายที่รัฐบาลพยายามลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นภาระกับงบประมาณในระยะยาว

การปรับลดอัตราการลดภาษีสรรพสามิตจากเดิม 2.5 บาทต่อลิตรจากการปรับลดครั้งก่อน เหลือ 1 บาทต่อลิตรในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมาบางช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาเคยลดภาษีสรรพสามิตที่ระดับ 5 บาทต่อลิตรมาแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ส่วนที่ว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่าไม่ได้มีการกำหนดว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่กี่บาทต่อลิตร เพียงแต่ต้องดูแลให้เหมะสมไม่เป็นภาระกับประชาชน และไม่กระทบกับต้นทุนของภาคธุรกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการหารือกับกระทรวงพลังงานต่อเนื่องในเรื่องนี้