คลังสนองนโยบายรัฐบาล ดึงแบงกรัฐแก้หนี้ครัวเรือน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง กำลังเร่งสรุปพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบงก์รัฐเข้ามาร่วมมาตรการ ส่วนแบงก์เอกชนนั้ จะใช้แนวทางการขอความร่วมมือ

ส่วนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงการคลังจะพยายามเปิดช่องทางให้ลูกหนี้นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้มากขึ้น โดยให้แบงก์รัฐ เป็นหน่วยงานที่เปิดรับลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว และช่วยต้องผ่อนปรนเงื่อนไขให้ลูกให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ หน่วยงานฝ่ายปกครอง เช่น กระทรวงมหาดไทย และตำรวจ จะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานเสริม ที่จะทำให้ลูกหนี้มีช่องทางในการชำระหนี้ได้

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลัง จะใช้ช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย เช่น นาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ให้เปิดช่องทางหรือผ่อนปรนการเข้าถึงสินเชื่อให้แก่ประชาชนรายย่อย

ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนของประเทศอยู่ในระดับสูงเรื้อรัง ซึ่งฉุดรั้งการบริโภคภายในประเทศ โดยหนี้ครัวเรือนปัจจุบันอยู่ที่  90.7% ต่อ จีดีพี และสูงกว่า 80% ต่อ จีดีพี มาแล้ว 10 ปี ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาว.