คลังหามาตรการช่วยประชาชนเจอพิษศก.ซื้อบ้านถูก

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชน กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หนึ่งในกลุ่มที่จะเข้าไปดูแล คือ ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านราคาถูก เพื่อทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาผ่อนปรนมาตรการหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย หรือ LTV เพื่อกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากทาง ธปท.

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5 % นั้น เชื่อวาเป็นการพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้า กระทรวงการคลัง และ ธปท. มองใกล้เคียงกัน ส่วนการตัดสินใจว่านโยบายการเงินควรมาใช้ตอนนี้หรือไม่ ขอไม่ก้าวล่วง แต่รัฐบาลเห็นว่า น่าจะมาช่วยกันได้แล้ว.