คลังเก็บภาษีวืดกระทุ้งธปท.ลดดอกเบี้ยฟื้นกำลังซื้อ

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนหนึ่งมาจากกำลังซื้อที่ลดลงสะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว  และเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูง นับเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน โดยเฉพาะการตัดสินใจซื้อรถยนต์ และที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ แม้จะยังมีดีมานด์อยู่แต่ประชาชน ขาดความสามารถในการผ่อนชำระ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงจึงทำให้ยอดผ่อนชำระสูงขึ้นด้วย ดังนั้นยอดโอนรถยนต์ หรือ การโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลง ทำให้การจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากลดอัตราดอกเบี้ยลงในเวลานี้ จะช่วยเข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ และเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าภาครัฐจะเริ่มดำเนินมาตรการเพื่อเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจ ขณะที่หากปล่อยให้เศรษฐกิจซบเซาลงต่อเนื่อง ต้องใช้งบประมาณมากกว่าในปัจจุบัน เพื่อดึงให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมา

“การลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจทันที ต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงไม่กังวลประเด็นที่ว่าจะกระทบกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศ รวมทั้งประเด็นที่ว่าจะทำให้เงินไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของไทย มีความต่างจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมากอยู่แล้ว”