คลังเว้นเก็บแวตซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่ม1ม.ค.67

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายยกระดับการระดมทุนของประเทศ ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล คู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนเดิม พร้อมเดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล ของภูมิภาค

โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้ 1.ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับการโอน-ขาย สินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วย

1.1. คริปโตเคอร์เรนซี  และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์  ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด” 1.2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนให้ยกเว้นแวต ตามเดิม

2. ยกเว้นแวตที่ซื้อขายผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

และ 3. กระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการกำหนดให้ “โทเคนดิจิทัล” บางลักษณะเป็น หลักทรัพย์ได้ด้วย

นายเผาภูมิ กล่าวว่า นายกฯได้กำหนดแนวทางว่ารัฐบาลจะสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการระดมทุนของประเทศ แต่ต้องคำนึงเสถียรภาพของระบบการเงิน แต่ต้องไม่สูญเสียศักยภาพการพัฒนา.