ค้าภายใน สั่งตรึงราคาสินค้าช่วงปีใหม่ห้ามฉวยโอาส

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้อยเรียนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคากับประชาชนที่มีการเดินทางจำนวนมากในช่วงเทศกาล

รวมทั้งขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้า เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคที่มีการจับจ่ายใช้ส้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวนมาก พร้อมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร