จัดงาน”พืชสวนโลก”จ.อุดรธานี” ปี69งบ2,500ล้าน

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่จังหวัดอุดรธานี ปี 2569  เพื่อให้สามารถดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้แก่สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ  ตามกำหนดกรอบระยะเวลาก่อน 6 เดือน ในวันที่ 1 พ.ค.2569 และพิธีเปิดงาน ในวันที่ 1 พ.ย. 2569 ซึ่งเกิดประโยชน์กับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานีในปี 2569

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ. 2569  ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ  ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี พื้นที่รวม 1,030 ไร่ พร้อมอนุมัติงบประมาณและผู้มีอำนาจลงนามโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ. 2569 วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาท

โดยกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างออกใบอนุญาตตามแบบ ป.84-4 พร้อมกับชำระเงินค่าบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าและค่าปลูกป่าทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่29 มกราคม 2556 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565