จีดีพีปี66โต1.8%โทษธปท.ประเมินสูงลุ้น67โต2.8%

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยถึงเอกสารลับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 และ ปี 2567 ของกระทรวงการคลัง ว่า เศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ของไทยในปี 2566 เติบโตเพียง 1.8% จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์ไว้ 3.6% ถือเป็นการเติบโตที่ถดถอยลงกว่าปี 2565 ที่เติบโต 2.6% ปัจจัยมาจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หมวดยานยนต์ และคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยจากภาคท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน

สำหรับในปี 2567 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวเร่งขึ้นที่ 2.8% เป็นการขยายตัวที่มาจากทุกเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกและบริการ ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบริการมีแนวโน้มจะกลับมาเกินดุล ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดปี 2567 จะกลับมาเกินดุล 10.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.8% ของ จีดีพี

ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวนั้น กระทรวงการคลังแนะว่าควรให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการใช้พลังงานที่ยั่งยืน การลงทุนในด้านดิจิทัส และการพัฒนาด้านคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ 2. การพัฒนาทักษะ การเตรียมแรงงานให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจโลก 3.การรักษาเสถียรภาพทางการคลัง