จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นศก. ดิจิทัลวอลเล็ตยังเคว้ง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลที่ล่าช้าออกไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจ และยิ่งงบประมาณของประเทศปี 2567 ล่าช้าออกไปกว่า 8 เดือน จะเห็นได้ว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรัฐชะลอไปหมด ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบไปด้วย บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ประสบปัญหาสภาพคล่อง รัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการมาช่วย และต้องเป็นมาตรการที่แม่นยำ โปร่งใส ควบคู่กับการทำมาตรการอื่นคู่ขนานกันไป

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ห่วงกังวลกระทบต่ออุตสาหกรรม คือ ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่สูงเกินไป ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น และความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ผลกระทบจากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาตีตลาดลูกค้าในกลุ่มอาเซียน และปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ดังนั้นรัฐต้องเจรจาเอฟทีเอ ทางด้านการค้ากับคู่ค้าให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น.