จี้ลาซาด้า-ชอปปี้-ติ๊กต๊อกจัดการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าออนไลน์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่องทางใหม่ในการค้าขายของผู้ประกอบการ ซึ่งใช้โอกาสนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่าย ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเสียหาย

ดังนั้นขอให้ช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียน ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ไม่ใช่คิดธุรกิจ ทำธุรกิจขึ้นมาแล้วได้รับความนิยมแต่กลับมีคนนำไปจดก่อน

ส่วนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต้องผลักดันให้มีการจดทะเบียนการค้าเพิ่มขึ้น และภาครัฐช่วยหาตลาด เพราะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็น ซอฟต์พาวเวอร์ ของไทยได้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู)) ร่วมกับแพลตฟอร์ม ลาซาด้า ชอปปี้ และติ๊กต๊อก และผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ 30 ราย เพื่อป้องกันการนำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม โดยหากผู้ประกอบการ พบเห็นการนำสินค้าขึ้นไปจำหน่าย ก็จะแจ้งให้แพลตฟอร์มเอาออกทันที

ส่วนเฟซบุ๊ก กรมฯได้มีการประสานไปแล้ว และได้รับการแจ้งว่า ขณะนี้เฟซบุ๊ก มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้จัดการกับการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะมีช่องทางให้รายงานและจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นกว่าเดิม.