จ่อขยายเพดานพักหนี้เกษตรกรเฟส2เกิน3แสนบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการพักหนี้เกษตรกร ว่า ได้พักหนี้ให้เกษตรกรในส่วนที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท และเตรียมดำเนินการในเฟสสอง มูลหนี้เกินกว่า 3 แสนบาท ทั้งนี้ช่วงแรกหากลูกหนี้มีหนี้เกินกว่า 3 แสนบาท จะพักหนี้ให้เฉพาะใน 3 แสนบาทแรกก่อน  ส่วนที่เหลือ 2 แสนบาทต้องชำระหนี้ตามปกติ

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ มีจำนวน 2 ล้านราย ล่าสุด มีเกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการแล้ว 1.6 ล้านราย คิดเป็น 70% ส่วนอีก 30% หรือ 50,000 ราย ส่วนลูกหนี้เอ็นพีแอล ของธ.ก.ส.มีสิทธิเข้าร่วมการพักหนี้ 6 แสนราย มูลหนี้ 3.6 หมื่นล้านบาท เข้าร่วมมาตรการแล้ว 3 แสนราย คิดเป็น 50%
ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้ ธ.ก.ส.ขยายกรอบวงเงินกู้สำหรับเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ จากมูลหนี้ 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาทนั้น บอร์ดธ.ก.ส.ก็ได้มอบหมายให้ธนาคารฯพิจารณารายละเอียด และเสนอให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง จึงขอพักหนี้ ระยะที่ 1 สิ้นสุดสิ้นเดือนม.ค.67 ก่อน เพื่อดูว่าลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 1.6 ล้านรายจะเข้ามาทำสัญญากี่ราย