ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์หน้า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะเป็นประธานการประชุมครม.โดยสำนักงบประมาณ จะเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณปี 67 มีวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท  295,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3%  ประมาณการรายได้สุทธิ 2.787 ล้านบาท ขาดดุล 693,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 66 จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือ 0.3%

ไทม์ไลน์หลังจาก ครม.เห็นชอบร่างงบประมาณปี 67 แล้ว วันที่ 22-24 พ.ย. สำนักงบฯพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบฯ  โดย 29 พ.ย.-5ธ.ค.66 รับฟังความคิดเห็น จากนั้นวันที่ 22 ธ.ค.จัดพิมพ์ร่างพรบ.งบฯ 67 เพื่อเสนอครม.วันที่ 26 ธ.ค. จากนั้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระแรก วันที่ 3-4 มกราคม 67 ส่วนวาระที่ 2-3 ประมาณวันที่ 3-4 เมษายน 67 และส่งต่อให้วุฒิสภา พิจารณา วันที่ 9-10 เม.ย. 67 โดยในวันที่ 17 เม.ย. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างกฎหมายงบประมาณขึ้นทูลเกล้าฯ.