ชงครม.ตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล ดันจีดีพี5.5หมื่นล้าน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผ ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล และคณะทำงานสำหรับการการดำเนินการคาดว่าว่าในระยะ 3 ปีจะสามารถทำให้จีดีพี ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 5.5 หมื่นล้านบาท หรือ 1.2% ของจีดีพีภาคอุตสาหกรรม

ส่วนแนวทางการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลนั้น จะมีข้อเสนอกลไกลการบริหารงานศูนย์ฯในระยะสั้น 3 เดือน หลังจากนั้นก็จะมีการขยายบทบาทและยกระดับศักยภาพสถาบันอาหารให้เป็นเจ้าภาพและศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับอุตฯฮาลาลของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สินค้าเป้าหมายในระยะแรกประกอบด้วย เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ในรูปแบบพร้อมรับประทาน และอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ สินค้าประเภทแฟชั่นฮาลาล ,เครื่องสำอาง ,ยาสมุนไพร และท่องเที่ยว.