ชะลอค่าเหยียบแผ่นดิน ของบกลางเยียวยานักท่องเที่ยว

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จะชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ออกไปก่อนไม่ใช่เป็นการยกเลิกแต่อย่างใดเนื่องจากเกรงว่าอาจกระทบต่อบรรยากาศการเดินทาง และความรู้สึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะนี้

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างตรวจร่างสุดท้าย และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไม่มีกำหนดว่าชะลอได้ถึงเมื่อไร

นางสาวสุดาวรรณ กล่าวกรณีช่วงสุญญากาศ ระหว่างกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งถูกยุบไปโดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปซื้อประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เรื่องนี้กระทรวงฯเตรียมยื่นของบกลาง สำหรับช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีประสบเหตุในไทย วงเงินเบื้องต้น 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ จะไม่ใช่การซื้อประกันภัยแต่ จ่ายเงินให้จากงบประมาณก้อนนี้ให้กรณีเกิดเหตุ ที่ผ่านมาใช้ปีละประมาณ 10 ล้านบาทโดยกรณีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต รัฐบาลเยียวยาให้ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ถ้าบาดเจ็บดูแลจ่ายตามจริงไม่เกิน 5 แสนบาท นักท่องเที่ยวไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ทางโรงพยาบาลสามารถมารับค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลได้โดยตรง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เห็นชอบกับแนวคิดนี้ คาดว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะนำเสนอเรื่องยื่นของบกลาง 50 ล้านบาทดังกล่าว ต่อที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้านี้.