ชาวไร่เฮได้งบ8,000พันล้าน ตัดอ้อยลดฝุ่นPM2.5

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.หนองบัวลำภู ว่า ครม. เห็นชอบโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยใช้งบในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท คาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย

พร้อมกันนี้ ยังได้ให้มีการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/67 ในอัตรา 1,400 บาท/ตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/66 ซึ่งอยู่ที่ 1,080 บาท/ตันอ้อย เพื่อช่วยต้นทุนชาวไร่อ้อย

ส่วนการการอุดหนุนโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อย ในการตัดอ้อยสดที่มีคุณภาพดังกล่าว เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ไม่ขัดต่อองค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้า.