ดันขยายเพดานลดโอน-จดจำนองบ้านไม่เกิน5ล้านบ. 

นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย  เปิดเผย  ว่า 3 สมาคมบ้านฯ ได้หารือ มีมติว่าจะขอขยายเพดานลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง ที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท  แม้ล่าสุดทางรัฐบาลจะให้ที่ระดับบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขราคานี้มานานแล้ว ทั้งนี้พื่อให้ประชาชน มีบ้านเป็นของตนเอง ที่ผ่านมาเคยใช้มาตรการบ้านดีมีดาวน์ 5 หมื่นบาทรัฐบาลควรช่วยผู้ซื้อบ้านหลังแรก เพื่อสนับสนุนให้คนออมเงินโดยผ่านการซื้อบ้าน

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก  นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่าจะหารือกับทางรัฐบาล เพื่อขอสนับสนุนมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ เพื่อให้ตลาดขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสนับสนุนต่างชาติซื้ออสังหาฯไทย มาตรการขยายเพดานลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองครอบคลุมบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ มาตรการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ สมาคมฯจะเสนอขอทั้งหมดในต้นปี 67

นายวสันต์ เคียงศิริ  นายกสมาคมฯธุรกิจบ้านจัดสรร มองว่าต้องการให้รัฐบาลขยายเพดานลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท อาจคลุมไปจนถึง 10 ล้านบาท  เนื่องจากราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท มีคนซื้อไปจนหมดและไม่มีความต้องการเหลืออยู่  หากไปกระตุ้นซํ้าที่เดิมอาจสูญเปล่า

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า การขยายเพดานลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง ราคาบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาท น่าจะเหมาะสมเป็นการขยายฐานตลาดกลุ่มใหม่ เพื่อจูงใจให้มาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่ม.