ดัน”วันสต็อปเซอร์วิส”คืนแวตรีฟันด์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับไฮซีซั่น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการส่งเสริมด้านท่องเที่ยว ด้วยการลดขั้นตอนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ แวต รีฟันด์ ได้ให้กรมสรรพากรและกรมศุลกากรมาหารือถึงแนวทางดังกล่าว การจัดให้มีจุดให้บริการคืนภาษีเพียงจุดเดียวหรือ วันสต็อบเซอร์วิส ซึ่งจะให้บริการพิธีการตรวจสินค้าจากกรมศุลกากรและการคืนภาษีของกรมสรรพากรมาไว้ที่จุดเดียวกัน จากที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านพิธีการตรวจสินค้าจากศุลกากรก่อน จึงไปขอคืนภาษีที่จุดให้บริการกรมสรรพากร

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการเพิ่มวงเงินสินค้าที่จะต้องสำแดง  โดยเรื่องนี้จะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ที่ประชุมได้มีการหารือการเพิ่มวงเงินของสินค้าที่ไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร จากปัจจุบันสินค้ามูลค่าไม่เกิน 5 พันบาท เป็น 2 หมื่นบาท ส่วนมูลค่าสินค้าที่ต้องนำสินค้าไปสำแดงเพื่อขอคืนภาษีกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจาก 1 หมื่นบาท กำลังพิจารณาให้เพิ่มเป็น 4 หมื่นบาท

สำหรับเงื่อนไขการขอคืนภาษีในปัจจุบันนั้น ผู้โดยสารต้องมียอดซื้อไม่น้อยกว่า 2 พันบาท/ร้าน/ครั้ง ผู้โดยสาร 1 ราย ซื้อของมูลค่าไม่เกิน 5 พันบาท สามารถไปขอรับคืนภาษีจากเจ้าหน้าที่สรรพากร โดยไม่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร

ส่วนของที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร 10 รายการ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 หมื่นบาทขึ้นไป ได้แก่เครื่องประดับ ทองรูปประพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา มือถือ แล็บท็อบหรือแท็บเล็ต กระเป๋า เข็มขัด และของที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป

ขณะเดียวกั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้พิจารณามาตรการส่งเสริมการช้อปปิ้งในไทยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ  เช่น การลดภาษีสินค้าแบรนด์เนม โดยก่อนหน้านี้ นายจุลพันธ์ มีการหารือแนวทางดังกล่าวซึ่งน่าจะเร่งสรุปให้ทันช่วงไฮซีซั่นนี้.