ดิจิทัลวอลเล็ตส่อลากยาวรัฐบาลเล็งแผน2กระตุ้นศก.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า ขณะนี้ในส่วนของคณะทำงาน มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยที่ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต เนื่องจากรอความเห็นจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่งหากได้รับหนังสือแล้วจะเป็นจุบจบของการรอฟังความเห็น และตัดสินใจเดินหน้าโครงการอย่างไร

และหากดำเนินโครงการดิจิทั วอตเล็ตไม่ทันเดือน พ.ค.นี้ ระหว่างนั้นจะมีมาตรการมาอื่นมารองรับด้วย ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ เฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุดมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมา แต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ตอนนี้

 กรณีผลสำรวจของประชาชน เรื่องวิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล)นั้น รัฐบาลก็รับฟังความเห็น แต่ยังไม่ถึงถึงขั้นนำมาใช้ตัดสินโครงการ เพราะการสำรวจก็คือความเห็นของประชาชนกลุ่มหนึ่ง โดยประเด็นเรื่องวิกฤต ไม่วิกฤติ แน่นอนว่าคนมีรายได้อยู่ระดับบน ถ้าไม่เดือนร้อนก็อาจจะไม่รู้สึก แต่คนที่รายได้อยู่ในระดับฐานราก ก็จะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายแล้ว สำหรับตนตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในความถดถอยระดับหนึ่ง ที่เกิดจากภาวะของภาระหนี้ครัวเรือนสูง ทั้งในภาคประชาชน และภาคเอกชนก็สูง.