ด่วน!ไขไก่ขึ้นราคาแผงละ9บาท ตกฟอง30สตางค์

รายงานจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไขไก่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไขไก่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด และ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด ได้ออกประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2567 อยู่ที่ฟองละ 3.80 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยการปรับราคาในครั้งนี้ ทำให้ราคาไข่ไก่ขึ้นแผงละ 9 บาท  ทั้งขายปลีกและขายส่ง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพ ได้แจ้งสมาชิกชมรมถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอย ส่งผลให้มีปริมาณไข่ส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาในตลาด ทำให้ราคาซื้อ-ขาย มีความเหลื่อมล้ำกันถึง 0.30-0.50 บาท/ฟอง ผู้ค้าชมรมฯจึงได้ปรึกษาหารือและมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าราคารับซื้อไข่ไก่คละที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 3.50 บาท/ฟอง  หรือ แผงละ 3 บาท  จากราคาไข่ไก่ 4 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2566

โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายทางชมรมฯ  จะเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยด้วย