ตลท.สั่งโบรกส่งหลักฐานมีหุ้นก่อนขาย15วันกัน Naked Short

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมช็อตเซล ว่า ตลท.ได้เพิ่มความเข้มงวดให้โบรกเกอร์ส่งหลักฐานมีหุ้นในครอบครองก่อนส่งคำสั่งขายภายใน 15 วัน

หากไม่ส่งได้ไม่ทันตามกำหนดจะถือว่าเข้าข่ายเป็นการทำช็อตเซล เข้าข่าย (Naked Short Sell) ซึ่งตลท.จะลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์

ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือเวียนกำชับไปยัง บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ความร่วมมือในการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล พร้อมประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบบัญชีซื้อขายร่วมที่มีหลายคนเทรดเพื่อหาผู้มีอำนาจสั่งการตัวจริงในการทำ Short Sell ”

พร้อมเตรียมตั้ง “คณะทำงานชุดพิเศษ”ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความเท่าเทียมและความเป็นธรรมของผู้ใช้โปรแกรมเทรดหรือ AI และผู้ที่ไม่ได้ใช้ ให้เป็นไปตามหลักสากล.