ตั้งกองทุนตั๋วร่วมหนุนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึง นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าสามารถเปิดให้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสายอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายภายใน 2 ปีหลังจากนี้ เนื่องจากระหว่างผลักดัน พรบ.ตั๋วร่วมและส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ในไตรมาส 1 ปี67

ทั้งนี้ เนื่องจากมีสัญญาสัมปทานร่วมกับเอกชน ต้องใช้ พ.ร.บ.ตั๋วร่วมเพื่อขับเคลื่อนแล้วยังมีความจำเป็นต้องชดเชยส่วนต่างที่หายไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อสัญญาสัมปทาน โดยเบื้องต้นจะจัดตั้งกองทุนตั๋วร่วมที่นำเงินมาจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และงบประมาณประเทศ

นายสุริยะ กล่าวว่า พรบ.ตั๋วร่วม อาจใช้วิธีเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมันเบนซินมาสับสนุน โดยเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้น ในอัตรา 50 สตางค์/ลิตร เฉพาะสถานีน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำเงินเข้ากองทุนตั๋วร่วม ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น แต่จูงใจตประชาชนให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่จะปรับราคาลงเหลือ 20 บาทตลอดสาย.