ทอท.ประกาศขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก30บาท/คนเริ่ม 1 เม.ย.67

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผย ว่า  ทอท. ได้นําระบบ CUPPS (Common Use Passenger Processing Systems) มาให้บริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง มาให้บริการตามสนามบินที่ ทอท.ดูแล ทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้บริการผู้โดยสารได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว ในการใช้บริการ

สำหรับการให้บริการระบบ CUPPS ประกอบด้วย 1.บริการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องช่วยยกระดับการให้บริการของเคาน์เตอร์เช็กอินเพื่อให้ผู้โดยสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานเดียวกันกับท่าอากาศยานระดับสากล

2. บริการเช็กอินด้วยตัวเองอัตโนมัติ  เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน อีกทั้งยังสามารถเช็กอินล่วงหน้าเป็นเวลา 6–12 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  และ 3. บริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ  สำหรับให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเอง

ทอท.จะคิดค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยปรับจาก 700 บาทต่อคน เป็น 730 บาท  ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศปรับจาก 100 บาทต่อคน เป็น 130 บาท โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567.