“ทีดีอาร์ไอ”แนะใช้งบประมาณแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ  กล่าวถึง นโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักวิชาการ ภาคธุรกิจ ประชาชน รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ มาพิจารณาว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะใช้เม็ดเงิน 5.6 แสนล้านบาท ให้เกิดประสิทธิ

นักวิชาการ ส่วนใหญ่เห็นว่าหากมีเม็ดเงินจำกัด อยากเห็นรัฐบาลนำเงินไปช่วยกับกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อน แน่นอนว่าการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย ในทางวิชาการจะมีผลกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าการแจกเงินเป็นวงกว้าง

ส่วนแหล่งเงินนั้นหาก รัฐบาลเดินหน้าโครงการวิธีการที่ดีที่สุดคือ การใช้เงินในงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนที่คิดว่าซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ ให้ทยอยแจกเงินดิจิทัล หากงบประมาณแต่ละปีไม่พอ ให้แจกกลุ่มที่รายได้ต่ำก่อน และเมื่อรัฐบาลอยู่ในวาระยาว คงสามารถทำโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่หาเสียง ส่วนการกู้ยืม และการใช้เงินนอกงบประมาณ แต่ละแหล่งมีข้อกฎหมายที่ยุ่งยาก และอุปสรรคมาก

ทั้งนี้ จากการใช้นโยบายนี้ในเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีบทเรียนจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน พบคล้าย ๆ กัน คือ เงิน 1 บาท ที่ใส่เข้าไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจะได้จีดีพีกลับมาไม่ถึง  1 บาท โดยทั่วไปได้กลับมาเพียง 40% หรือ 40 สตางค์ ในบางประเทศ ใส่ไป 1 บาท ได้จีดีพีมา 1 สตางค์ เท่านั้น ยังไม่เคยเห็นการศึกษาว่าจะได้ตัวคูณทวีทางการคลัง 3-5 เท่า.