ธปท.-แบงก์สำรองธนบัตรเบิกถอน รับเทศกาลปีใหม่

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่  ธปท.ได้ประมาณการเบิกจ่ายธนบัตรจากเทศกาลปีใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 80,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ หันมาใช้ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดให้บริการแก่ลูกค้าเบิกถอน ไว้ 50,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มกว่า 8,000 จุด และสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง พร้อมเพิ่มความสะดวกผ่านช่องทางธนาคารตัวแทน  อีกกว่า 200,000 จุด และเปิดฝาก- ถอนเงินสด ตามปกติไม่มีวันหยุด

ธนาคารกสิกรไทย  เตรียมเงินสดไ 34,300 ล้านบาท ผ่านเครื่องเอทีเอ็มกว่า 9,100 เครื่องทั่วประเทศ จำนวน 26,500 ล้านผ่านช่องทางสาขา 7,800 ล้านบาท เป็นเงินสำรองสาขาในเขตกรุงเทพฯ  3,500 ล้านบาท และสาขาในภูมิภาค 4,300 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำรองเงินสดบริการของลูกค้ ไว้ 37,500 ล้านบาท สำรองเงินสดแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17,500 ล้านบาท และในภูมิภาค 20,000 ล้านบาท เป็นการสำรองธนบัตรผ่านตู้เอทีเอ็ม 30,600 ล้านบาท และสาขา  6,900 ล้านบาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำรองเงินสด 11,028 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินสดสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม 7,830 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคาร 3,198 ล้านบาท ซึ่งธนาคารมีสาขา 552 แห่ง และเครื่องเอทีเอ็ม รองรับให้บริการ 5,608 เครื่องทั่วประเทศ.