ธุรกิจเช่าซื้อเข้มปล่อยสินเชื่อรถ เหตุเอ็นพีแอลพุ่ง

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ธนาคารมีสต็อกรถยึดอยู่ที่ 4,600 คันในช่วงสิ้นปี 2566 ขณะที่ราคารถมือสองลดลงอย่างมาก ทำให้ธนาคารผลขาดทุน ปัจจุบันธนาคาร มีการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ รวมถึงมีการเพิ่มระมัดระวัง โดยการเพิ่มเงินดาวน์รถเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และเอ็นพีแอลในที่สุด

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล เปิดเผยว่า บริษัท มีพอร์ตเช่าซื้อสัดส่วนน้อยมากแค่ระดับ 5% ของพอร์ตรายได้รวมทั้งหมด แต่ยอมรับว่าปัจจุบันพอร์ตเช่าซื้อมีตัวเลขหนี้เสียระดับ 10% ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมเช่าซื้ออยู่ที่ประมาณ 12 % ดังนั้น กลยุทธ์ปีนี้บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเฉพาะกลุ่ม

นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ปรับรูปแบบการขายตามบริษัทไฟแนนซ์ ที่มีการปล่อยสินเชื่อตามความเสี่ยงด้านเครดิต และเหมาะสมความสามารถชำระหนี้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลทั้งระบบ พร้อมกับเน้นทำตลาดเชิงรุกให้ครอบคลุมตลาดและเข้าหากลุ่มลูกค้ามากขึ้น สำหรับการเติบโตพอร์ตรถยนต์ในปีนี้ ยังคงทรงตัว.