ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ กู้สูงสุด5แสนบาท/ราย

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เปิดโครงการ “หนี้นอกบอก ธกส.”เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล พร้อให้ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและยืนได้อย่างมั่นคง และสงวนที่ดินไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น

โดยลูกหนี้เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และ Line Official Account: BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ

สำหรับเงื่อนไข ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน โดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม

เบื้องต้น ธ.ก.ส.เตรียมเงินกู้กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้หนี้นอกระบบ ด้วยสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์บวก 3  ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี พิเศษไม่เกิน 12 ปี และรับจำนอง ขายฝาก โดยใช้ที่ดินเป็นประกันและพัฒนาอาชีพ วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5% หากลูกหนี้ดีลดดอกเบี้ยเหลือ 4 % หรือ 3% และ 2%  ตามลำดับ ผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี.