ธ.โลกชี้เศรษฐกิจไทยโตช้ากว่าเพื่อนบ้านแถมเปราะบาง

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยจากธนาคารโลก  นำเสนอ“แนวโน้มเศรษฐกิจไทย: แนวทางในการฟื้นตัว” ว่า  จีดีพีไทยไตรมาส 3 ปี 2566 ที่ผ่านมาขยายตัวเพียง 1.5% ต่ำกว่าที่คาดไว้  เป็นผลมาจากการส่งออกและนำเข้าที่ลดลง  โดยมีเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อน

ส่วนการการฟื้นตัวเศรษฐกิจพบว่าต่ำกว่าในภูมิภาคอาเซียนในกลุ่มที่มีการระบาดโควิด-19 ซึ่งีอัตราการเติบดต เฉลี่ยที่ 7-11% ของจีดีพีสาเหตุไม่ได้มาจากเศรษฐกิจโลก เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อบ้านในอาเซียนเติบโตได้ดีซึ่งตรงข้ามกับไทย ที่ขยายตัวได้น้อย

ทั้งนี้ พบว่าไทยมีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานสูงถึง 7% ต่อจีดีพีทำให้เมื่อราคาพลังงานสูงขึ้นเศรษฐกิจไทยจึงมีภาระดังกล่าวสูงขึ้นตามไปด้วย  และการพึ่งพาส่งออกกับท่องเที่ยวสูง ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบเปราะบาง ขณะที่มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้ประโยชน์จากราคาพลังงาน ส่วนเวียดนามได้จากการอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก และฟิลิปปินส์ ได้ประโยชน์จากการเติบโตด้านเทคโนโลยี