นายกฯนัดคณะกรรมการดิจิทัลฯ เดินหน้าพ.ร.บ.กู้เงิน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ยังไม่มีการหารือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ที่กฤษฎีกาส่งความเห็นมา เพราะต้องเสนอเข้าคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งตนเป็นประธานก่อน ขณะนี้กำลังรอดูเวลาอยู่  ยืนยันว่าทางกฤษฎีกามีความเห็นตอบกลับให้มีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่แล้ว

“ยืนยันว่านโยบายเรื่องนี้ไปต่อได้แน่นอน และยังอยู่ไทม์ไลน์เดิมภายในเดือน พ.ค.2567 แต่ขอประชุมรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อน เพราะถ้าเกิดท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการมีข้อสงสัย มีข้อเสนอแนะอีกก็ต้องตอบทุกคำถามให้รอบคอบ แต่เบื้องต้นแนวทางดำเนินการหากจะเกิดนโยบายนี้ ต้องออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ”

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งคำตอบเรื่องการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท มาให้รัฐบาลแล้ว ส่วนรายละเอียดคงจะต้องไปเข้าในคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก่อน และเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ อาจจะต้องนำไปให้กระทรวงการคลังเป็นคนชี้แจงในรายละเอียด แต่ยืนยันว่าทางฉไม่ได้มีคำว่าไฟเขียว