นายกฯยันให้ความสำคัญตลาดทุนดันสินทรัพย์ดิจิทัล

     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาแถลงยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ประจำปี 67 หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทย” ว่า ขณะนี้ความยั่งยืนที่เห็นได้เป็นรูปธรรม คือการจัดตั้ง “Thailand ESG Fund” ระดมทุนไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท จากผู้ลงทุนที่อายุตั้งแต่ 30-60 ปี คาดว่าจะช่วยสร้างนักลงทุนหน้าใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

        รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ทั้งการยกระดับช่องทางระดมทุนและการบริการให้กับภาคธุรกิจและประชาชน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทาง ก.ล.ต. ได้รับนโยบายของรัฐบาล เน้นแผนยุทธศาสตร์ เพิ่มส่วนงานในสายนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุนผ่าน investment token