นายกฯเคาะแจกเงินดิจิทัลสัปดาหน้า กกร.หนุนจ่ายผ่านเป๋าตัง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน ดิจอทัลวอลเล็ต  เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่ได้ระบุว่าวันใด

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะได้ข้อสรุปทุกเรื่อง รวมทั้งในเรื่องของเกณฑ์ที่จะกำหนดการแจกเงินว่าจะให้กลุ่มใดบ้าง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า กกร.ได้คงกรอบการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศ หรือ จีดีพี ปีนี้ไว้ที่ 2.5-3.0% เงินเฟ้ออยู่ที่ 1.7-2.2%

ทั้งนี้ ได้ลดเป้าหมายส่งออก จากเดิม -0.5 ถึง -2 % เป็น -1 ถึง -2% เนื่องจากกำลังซื้อของครัวเรือนไทยเริ่มแผ่วลง ขณะที่ปัจจัยบวกนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มอยู่ที่ 28-29 ล้านคน น้อยกว่าประมาณการเดิมที่ 29-30 ล้านคน รวมทั้งสงครามอิสราเอล-ฮามาส มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอน ซึ่งอาจกระทบการส่งออกไทยในระยะข้างหน้า ส่วนสินค้าหลักของไทย คือ เกษตรและยานยนต์ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การที่ กกร.คงกรอบ จีดีพี เท่าเดิม เพราะคาดว่ามาตรการยกเว้นการขอวีซ่านักท่องเที่ยว อินเดียและไต้วัน ช่วงไฮซีซั่น มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน จะช่วยประคองเศรษฐกิจที่เหลือของปี   จึงเห็นด้วยกับมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อช่วยประคับประคองกำลังซื้อในประเทศ

“การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ใช้ระบบที่ปลอดภัย ประชาชนคุ้นชิน คือ แอปกระเป๋าตัง และส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศ และควรจะเริ่มในเดือน เม.ย. 2567  หากเลยไปถึง ก.ย.67อาจช้าไป เพราะเศรษฐกิจไทยต้องการกระตุ้นอย่างแรง”.