บริโภค-ส่งออก-ท่องเที่ยวหนุนศก.ไทยเดือนพ.ย.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจการคลังเดือนพ.ย.66  ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้า การบริโภค การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนให้ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่คงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่จะผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 21.2%ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนพ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 60.9%จากระดับ 60.2%ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงสุดในรอบ 45 เดือน อย่างไรก็ดี ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และรายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนพ.ย.  ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน -3.%6 และ -3.1% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน เดือนพ.ย.อยู่ที่ 23,479.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที 4.9% และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า เพิ่มขึ้นที่ 4.0% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินค้าในหมวดเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินค้าข้าว ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผักกระป๋องและผักแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร ขยายตัว 67.9%, 29.8%, 26.6% และ 21.6% ตามลำดับ

ด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจำนวน 2.64% ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 53.2% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้.