บินไทยเร่งออกจากแผนฟื้นฟูฯ ระดมทุน8หมื่นล้านปี67

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การบินไทยดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูใกล้แล้วเสร็จ เหลือเพียงการแปลงหนี้เป็นทุนและขายหุ้นเพิ่มทุนที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.2567  หลังจากนั้นจะประกาศกำหนดการให้เจ้าหนี้ยื่นแปลงหนี้เป็นทุน และจึงจะเริ่มประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน หากการบินไทยดำเนินการส่วนนี้แล้วเสร็จ จะทำให้มีส่วนทุนเป็นบวก และยื่นกระบวนการเพื่อขอพิจารณาออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับแผนระดม 8 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการแปลงหนี้เป็นทุน ทั้งในส่วนของกระทรวงการคลัง สถาบันการเงิน ดังนั้นจะมีเพียงการขายหุ้นเพิ่มทุนที่ถือเป็นการหาทุนใหม่ ในวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท โดยจะดำเนินการขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม รวมไปถึงกระทรวงการคลัง และกองทุนต่างๆ แต่ยืนยันว่าภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดแล้ว จะไม่ทำให้การบินไทยกลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังรวมถึงภาครัฐทั้งหมด จะมีสัดส่วนถือหุ้นการบินไทยกว่า 40%

ทั้งนี้บริษัทสามารถรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกระแสเงินสด สูงถึง 6.3 หมื่นล้านบาท คาดว่าปีมีรายได้นี้ 1.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 ที่มีรายได้สะสม 1.1 แสนล้านบาท และคาดว่ารายได้ปี 2567 จะกลับมาเทียบเท่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีรายได้ 1.8 แสนล้านบาท และรายได้จะเพิ่มต่อเนื่องจนในปี 2568 ที่คาดว่าจะมีรายได้มากกว่าก่อนเกิดโควิด-19.