พลังงานฉุดเงินเฟ้อพ.ย.ลดลง0.44%ต่ำสุดรอบ33เดือน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ เงินเฟ้อทั่วไป เดือนพ.ย.66 อยู่ที่ 107.45 ลดลง 0.44% ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และต่ำสุดในรอบ 33 เดือน จากมาตรการด้พลังงาน ที่ทำให้สินค้ากลุ่มพลังงานปรับลดลง ราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 91ลดลง ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า เนื้อสุกร ไก่สด น้ำมันพืช ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ส่วนเงินเฟ้อเฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.–พ.ย.) สูงขึ้น 1.41 %  ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2566 ที่ 1.0–3.0% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน พ.ย.66 อยู่ที่ 104.52 เพิ่มขึ้น 0.58% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐาน 11 เดือนแรกของปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.33%

ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธ.ค. 2566 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 66 อยู่ระหว่าง 1.0–1.7% ค่ากลาง  1.35%  ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

เงินเฟ้อทั่วไปปี 67 คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 66 โดยมีปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อาทิ มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่คาดว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการปรับขึ้นราคาสินค้าสำคัญค่อนข้างจำกัด เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เงินเฟ้อไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ค่าเงินบาทที่ผันผวน และมาตรการภาครัฐที่ส่งผลต่อราคาอาจมีหลากหลายรูปแบบ โดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไป ปี 67 อยู่ทึ่ -0.3 –1.7 % ค่ากลางอยู่ที่  0.7% เป็นอัตราที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทย.