พาณิชย์คาดส่งออกปี67โต1.99%ดันซอฟต์พาวเวอร์

นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า ได้หารือกับทูตพาณิชย์หารือกับฑูตพาณิชย์ เพื่อประเมินเป้าหมายการส่งออกของไทยปี 67 ในเบื้องต้นไว้ที่ 1.99% ที่มูลค่าการส่งออกราว 2.87 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่ภาคเอกชน ประเมินว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 1-2% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกัน ส่วนการส่งออกปี 67 ที่ชัดเจนนั้น คงต้องรอสรุปตัวเลขการส่งออกของปี 66 นี้ก่อน จึงจะสามารถประกาศเป้าหมายส่งออกในปีหน้าอย่างเป็นทางการได้

ส่วนการผลักดันการส่งออก ในช่วง 100 วัน ได้ดำเนินการรวม 73 กิจกรรม คาดว่าสามารถสร้างมูลค่าการส่งออก 12,400 ล้านบาท แต่เกิดผลจริง 25,424.75 ล้านบาท และยังได้ทำแผนล่วงหน้าสำหรับระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันการส่งออกในปี 67 โดยกำหนดไว้ทั้งสิ้น 380 กิจกรรม ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออก 65,701 ล้านบาท

โดยมีกลยุทธ์การผลักดันการส่งออก 5 ด้าน ได้แก่ 1.จะเปิดประตูโอกาสทางการค้าเชิงรุกสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น สหรัฐฯ จีน ตะวันออกกลาง ฯลฯ ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิม 2.กำหนดให้ทูตพาณิชย์ทำงานเชิงรุก และบูรณาการทำงานกับพาณิชย์จังหวัดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก 3.การส่งเสริมการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ 4.การปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 5.การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการส่งเสริมการค้าออนไลน์

ด้านการค้าชายแดนจะยกระดับด่าน เปิดจุดเพิ่มเติม เช่น สระแก้ว จันทบุรี หลังจากที่ได้นำร่องเปิดไปแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก พร้อมกันนี้ จะมีโชว์รูมสินค้าไทยบนเครื่องบิน .