พาณิชย์จ่อไฟเขียวปรับราคานมกล่อง50สต.เร็วๆนี้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงว่า จากกรณีที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม  ให้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค  หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะรับมาดำเนินการพิจารณาก่อนว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของน้ำนมดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

“ตามขั้นตอนผู้ประกอบการสามารถยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายมายังกรมการค้าภายใน โดยกรมจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติราคาภายใน 15 วันหลังจากที่ผู้ประกอบการยื่นขอปรับ”

อย่าไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมนั้น จะไม่เท่ากัน แตกต่างตามสัดส่วนของการใช้น้ำนมดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์  ทั้งนมยูเอชที  นมพาสเจอไรซ์ และนมสเตอริไลซ์ โดยนมรสจืด จะปรับขึ้นราคามากที่สุด เนื่องจากมีสัดส่วนนมดิบ 100% คาดว่าการปรับราคาน้ำนมดิบครั้งนี้ จะส่งผลกระทบทำให้ต้องมีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเฉลี่ย 40-50 สตางค์ต่อกล่อง  สำหรับขนาดมาตรฐานบรรจุ 225 มิลิลิตร.