นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายส่งออกปีนี้ไว้ที่  1.99%  มูลค่า 290,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 10 ล้านล้านบาท ปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีเสถียรภาพมากขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง และการสิ้นสุดการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของประเทศต่างๆลดลง ส่งผลดีต่อปริมาณการค้าโลกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและต้นทุนสินค้า ผลกระทบจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก และเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกมากกว่า 400 กิจกรรมในประเทศต่าง ๆ ทั้งการบุกตลาดเมืองรอง และการขับเคลื่อนการเจรจา FTA ภายใต้ “นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก” ของรัฐบาล ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อผลักดันการส่งออกไทยให้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการส่งออกเดือน ธ.ค. 2566 มีมูลค่า 22,791.6 ล้านดอลลาร์ (795,824 ล้านบาท) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ระดับ 4.7% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ ขยายตัว 2.1% การส่งออกของไทยยังคงขยายตัวสอดคล้องกับหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากการชะลอลงของภาวะเงินเฟ้อสูง ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานโลกที่ต้องเฝ้าระวัง โดยส่งออกไทยปี 2566 หดตัว 1.0%.