ภัยศก.หนี้เสียสูง1ล้านล้านบาท นอกระบบ5แสนล้าน

นายกิตติรัตน์ ณ รอนอง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินประชาชนรายย่อย เปิดเผยว่า หนี้ทั้งหมดในระบบของประเทศไทย ครอบคลุมหนี้ครัวเรือน 16 ล้านล้านบาท มากกว่า 90% ของ จีดีพี โดยจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ พบว่ามีมูลหนี้อยู่ 13.5 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย หนี้บ้าน 4.9 ล้านล้านบาท หนี้เช่าซื้อ 2.6 ล้านล้านบาท หนี้บัตรเครดิต 5.4 แสนล้านบาท หนี้ส่วนบุคคล 2.5 ล้านล้านบาท หนี้เกษตร 8.7 แสนล้านบาท หนี้พาณิชย์ 6.7 แสนล้านบาท และหนี้อื่น ๆ 1.3 ล้านล้านบาท รวมลูกหนี้ 100 ล้านบัญชี

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ เป็นหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอล สูงถึง 1 ล้านล้านบาท ส่วนมูลหนี้ 2.5 ล้านล้านบาท มีหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการและรัฐวิสาหกิจ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยหนี้ทั้ง 2 กลุ่มนี้บางส่วนได้รับการแก้ไขและมีความชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ส่วนปัญหาหนี้นอกระบบ เชื่อว่ามีหนี้ไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไข ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยและนำไปสู่ข้อยุติ โดยเจ้าหนี้สามารถจดทะเบียนใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อเข้าในระบบที่ถูกต้องได้ เช่น นาโนไฟแนนซ์ หรือ พิโกไฟแนนซ์

ทั้งนี้หนี้สินทั้งประเทศที่เกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องอันตรายและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขหนี้ทั้งระบบอย่างสุดความสามารถ.