“ภูมิธรรม-อุ๊งอิ๊ง”ดัน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวในงาน“ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา” พร้อมด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ว่า รัฐบาลต้องการ สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างยั่งยืน โดยออก “นโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์”

ทั้งนี้ จะช่วยสร้างงานให้คนไทย 20 ล้านตำแหน่ง สร้างรายได้ 4 ล้านล้านบาทต่อปี ผ่านอุตสาหกรรม 11 สาขา ประกอบด้วย ท่องเที่ยว เทศกาล กีฬา อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ หนังสือ เกม ออกแบบและแฟชั่น ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ โดยการสร้างแบรนด์นวัตกรรมและการออกแบบผลักดันสู่ตลาดโลก หวังว่าซอฟต์พาวเวอร์ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า นโยบายซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นนโยบายหลักผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น ทุกวันนี้ทุกคนพยายามนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ ดิฉันคิดว่าการนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด เพราะรัฐบาลกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ผลักดันอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์  เน้นเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นพลังอำนาจที่เมื่อเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมใดมีคนคล้อยตามโดยไม่ต้องบีบบังคับจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อย่างเช่น การทำ OTOP สนับสนุนสินค้าไทยอย่างเป็นระบบ ครัวไทยสู่ครัวโลก สร้างเชฟไทยส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก การสนับสนุนแฟชั่นครั้งใหญ่กรุงเทพเมืองแฟชั่นจุดพลุให้ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพแฟชั่นไทย ต้องทำทั้งระบบต่อเนื่องในระยะยาว ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยรัฐบาลสนับสนุนให้เอกชนที่รู้จริงนำซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้เป็นไปได้จริง.