มาตรการรัฐดันเชื่อมั่นอุตฯพ.ย.เพิ่มขึ้นในรอบ5เดือน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ย. อยู่ที่ระดับ 90.9 เพิ่มขึ้นในรอบ 5 เดือน จากคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิตการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ การปรับราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การส่งออกมีทิศทางดีขึ้น เนื่องจากจากประเทศคู่ค้าทยอยฟื้นตัว ส่งผลให้ภาคการผลิตเร่งขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเทศกาลช่วงปลายปี  ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ดัชนีฯ  3 เดือนข้างหน้า คาดว่าอยู่ระดับ 97.3 ปรับตัวเพิ่มจาก 94.5 ในเดือนต.ค. โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ e-Refund และโครงการฟรีวีซ่า รวมถึงมาตรการอื่นๆ เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยว ซึ่งยังมีความกังวลในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะเป็นภาระต้น รวมถึงราคาพลังงาน.