รัฐบาลดฟุ้งผลงาน90วัน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้หนี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สรุปผลงานรัฐบาล 90 วัน ทั้งด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  รวมทั้งหมด 20 มาตรการที่ได้ผลักดันออกมา ได้แก่ นโยบายลดรายจ่าย มี 12 มาตรการ ดังนี้

ลดราคาค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย 3 เดือน ลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาท/ลิตร ลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตร  ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม แอลพีจี ขนาด 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 423 บาทต่อถัง ลดราคารถไฟฟ้าสีม่วงและสีแดง 20 บาท ตลอดสาย และสายสีแดง ส่วนเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ จะดำเนินการภายใน 2 ปีนับจากนี้

ส่วนมาตรการลดรายจ่าย 1.เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าว ไร่ละ 1,000 บาท 4.68 ล้านครัวเรือน ช่วยชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสด เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 จำนวน 120 บาท/ตัน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวาระแห่งชาติพักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด (แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส) มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV ใช้บัตรทองผ่าตัดแปลงเพศ
สำหรับนโยบายเพิ่มรายได้ มีด้วยกัน 8 มาตรการ 1.กระตุ้นการท่องเที่ยว  2.ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 18,150 บาท 3.ผลักดันกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท 4. ขยาย OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ 5. การค้าเส้นทางสายไหม 6. ขยายเวลาปิดสถานบริการ นำร่อง 4 จังหวัด กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี  7. ขยายเวลาการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง   8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.