รัฐบาลโอ่ยอดลงทุนไทยปี67ทุบสถิติกว่าทุกรัฐบาล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2567 นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  เชื่อมั่นว่า ยอดการลงทุนไทยจะสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา รัฐบาลพร้อมรับการลงทุนครั้งใหญ่จากต่างชาติ เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศรับการลงทุน และประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่โดดเด่นของภูมิภาค อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพลังงานสีเขียวให้ตอบรับกับความก้าวหน้าในอนาคต และคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งหมดนี้จะทำให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นขึ้นมาจากที่ผ่านมาอย่างมาก

“ยอดการลงทุนปี 2567 ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่รัฐบาลกำหนด จะทำให้ยอดการลงทุนสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก”