ราชกิจจาฯประกาศคุมราคาน้ำตาลทราย “ทีดีอาร์ไอ”ชี้รัฐถอยเข้าคลอง

รายงานว่าได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตั้งแต่ วันที่ 31 ต.ค.2566

นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย ด้านสาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดผยว่า มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ดึงน้ำตาลทรายเข้ามาเป็นสินค้าควบคุม โดยคุมราคาตั้งแต่โรงงานจนราคาขาย และกำหนดเงื่อนไขส่งออกเกิน 1 ตัน ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่ถอยหลังเข้าคลอง ย้อนไปก่อนที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ยกเลิกราคาขายปลีกในประเทศ

ทั้งนี้ การกำหนดเงื่อนไขส่งออกเกิน 1 ตันต้องขออนุญาต เพราะกระทรวงพาณิชย์รู้อยู่แล้วว่าราคาในประเทศต่ำกว่าราคาส่งออก ที่มีส่วนต่างมาก จึงกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันการส่งออกของผู้ประกอบการ ดังนั้นมาตรที่กำหนดนี้ อาจสร้างความวุ่นวาย เพราะคุมเข้มมากเกินไป ข้อดีของมาตรการมีเพียงทำให้ราคาน้ำตาลทรายใกล้เคียงก่อนหน้านี้

“มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เห็นว่า ไม่ได้มีการทำการบ้าน รวมทั้งไม่เข้าใจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล”

นายบุญถิ่น  โคตรศิริ กรรมการบริหารบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.)  กล่าวว่า  หากกระทรวงพาณิชย์ต้องการควบคุมราคา ควรเข้ามาเฉพาะราคาขายปลีก เพราะราคาโรงงานเป็นการราคาคำนวณจากต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยและต้นทุนการผลิต ที่ผ่านมา สอน.เป็นเจ้าภาพในการจัดทำต้นทุนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบมาตลอด เป็นเรื่องลำบากที่ผู้ผลิตจะขายน้ำตาลทรายต่ำกว่าต้นทุนและอาจจะโดนฟ้องร้องจากคู่ค้าที่รัฐเข้ามาแทรกแซง.